om Mico

Vi är ett kemiföretag som har utvecklat och tillverkat produkter sedan 1925. Utöver vårt egna sortiment, legofyller och utvecklar vi kundspecifika produkter – EMV (egna märkesvaror).


I vår moderna anläggning tillverkas bl a hygienprodukter, rengörings- och golvvårdsmedel. Vår flexibla maskinpark lämpar sig för en bred produktflora och en mängd olika format på flaskor och dunkar.


Vi arbetar med kontinuerlig utveckling av produkterna med en strävan om minsta möjliga miljöbelastning utan att tumma på produktens kvalitet.


Kvalitet och miljö har alltid varit viktiga delar

för Mico. Vi har en miljöpolicy som tydligt beskriver miljömålsättning för produkterna likväl som produktionsprocessen.


Mico följer ISO 9001 samt 14001 för att säkerställa en kvalitetsmedveten produktion.

Vi följer även ISO 26000 gällande socialt ansvarstagande.

I snart 100 år har vi levererat ett brett spektra kemtekniska produkter. Idag sker produktionen i vår fabrik i Välinge utanför Helsingborg. En nyckelfaktor till företagets framgång härleder vi till vår flexibilitet och en förmåga att förändras i takt med omvärlden.

© Mico AB

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm.

Telefon 042-36 22 20. Telefax 042-36 22 29.

E-post info@mico.se

Hem Våra egna produkter  |  EMV/Private Label  |  Återförsäljare  |  Kontakt  |  Om Mico  |  English