HEM    |   FILM   |   EMV   |   VÅRA EGNA PRODUKTER   |   OM MICO   |  JOBB  |   KONTAKT

NYHETER!

 

2021 – ännu ett steg framåt i utvecklingen!

 

Ännu ett år läggs till handlingarna, ett år med både nya kunder och branscher samt fördjupade samarbeten.

 

Vår miljöprofil blir allt starkare med kunder som har ett aktivt miljöfokus - ofta med ett helhetsperspektiv och miljömärkningar

som målsättning. Våra miljömål för året har uppnåtts och nu lägger vi upp ribban ett snäpp högre för 2022!

 

Under året certifierade vi oss för produktion av KRAV-märkta produkter

Organisatoriskt har vi växt och står väl rustade för en volymökning samt fler kringliggande tjänster.

Vi står redo för ett nytt år med nya utmaningar!

 

Kontakta oss

042-36 22 20

 

info@mico.se

 

Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm